GUIDE TIL ASSISI

På vores rejser har vi gennem mange år haft stor glæde af Erik Strids lille hæfte om Assisi. Nu har Erik bearbejdet det og stillet en fornyet udgave til rådighed for os.

Hæftet kan her hentes i tre forskellige udgaver: