Assisi-Kredsen


Assisi-Kredsens formål er at udbrede kendskabet til Frans af Assisi ud fra et fælleskirkeligt sigte. Det sker ved at arrangere rejser til det franciskanske Italien - samt ved møder og skriftudgivelser.

Assisi-Kredsen udgiver fire gange om året bladet “Nyt fra Assisi-Kredsen”

Assisi-Kredsen stiftedes i 1974 og har siden været et økumenisk mødested for mennesker fra forskellige kirker. Fællesskabet på rejser, ved møder og ved samtaler er en mulighed for en dybere indsigt i kirkens enhed og mangfoldighed.

Bliv medlem af Assisi-Kredsen

Frans af Assisi


Frans af Assisi blev født i 1182. I en alder af 24 år oplevede han et vendepunkt i sit liv: Frans havde søgt ned til den lille, forsømte kirke San Damiano lidt neden for byen for at bede, og her fik han sit kald: “Frans, gå hen og byg min kirke op!”
Fra da af har Frans været “Guds lille fattige”, som blev grundlæggeren af en vældig bevægelse, som hurtigt spredte sig ud over hele Europa: Mindrebrødrene eller Gråbrødrene. Ordenen blev anerkendt af kirken i 1223 og rummer også den såkaldte 2. orden, Klarisserne, opkaldt efter Klara, samt en 3. orden, som består af mennesker, der lever uden for klosterets mure, men som i deres normale familieliv og arbejdsliv søger at leve et enkelt liv i Frans’ ånd. Frans døde i 1226 og blev to år efter sin død helgenkåret og ligger begravet i krypten under San Francesco.