M E N U:

Prædikener 1. tekstrække
Prædikener 2. tekstrække
Salmer

Tilbage til forside

Frederik Hjerrild:
Prædikener og salmer

Prædikenerne og salmerne af Assisi-Kredsens formand var tidligere offentliggjort på
Enghave Kirkes hjemmeside.

Hermed er de også tilgængelige på Assisi-Kredsens.


ENGHAVE-POSTILLEN


Frederik Hjerrild på prædikestolen i Enghave Kirke
Frederik Hjerrild var sognepræst ved Enghave og Bavnehøj Kirker i årene 1980-2007. I forbindelse med hans pensionering blev udgivet bogen
Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (Aros forlag),
som rummer prædikener til alle trinitatissøndagene efter 2. tekstrække.
Det viste sig desvårre økonomisk umuligt at få udgivet prædikener til alle søn- og helligdage efter begge tekstrækker. Men i stedet er de udgivet her på nettet.

(På de søndage, som dækkes af bogen, er det dog her i de fleste tilfælde andre prædikener end i bogen).

Prædikenerne suppleres af et antal salmer af Frederik Hjerrild.

Prædikenerne har været utilgængelige et stykke tid grundet tekniske problemer, men er nu 1. august 2013 atter online.