M E N U:

Prædikener 1. tekstrække
Prædikener 2. tekstrække
Salmer

Tilbage til forside

FORTEGNELSE: Salmer


Klokkerne kalder

1 Klokkerne kalder hver morgen og aften
ud over landet, på øer, i by,
kalder til bøn om at Guds—skaberkraften
troen vil styrke og håbet forny.

2 Orglerne toner, Guds menighed synger,
takker for livet i glæde og fred,
beder om kræfter når sorgen os tynger,
Gud er i hele vor virkelighed.

3 Livet med Gud er en vandring i tiden
— over os himmel, og under os jord —
her kan vi dele vor omsorg og viden,
båret af Frelserens levende ord.

4 Dåben os genføder så vi tør håbe,
giver os frihed til dristigt at gå,
lytte og tie — og tale og råbe:
Her er der frelse for alle at få.

5 Nadveren er vores mad på vor vandring,
mætter og opliver, spises i hast,
gudsfolket lever i stadig forandring,
ene af alt står Guds kærlighed fast.

Frederik Hjerrild, 2007
Mel.: Merete Kuhlmann, 2007