Indmeldelse i Assisi-Kredsen

Herved indmelder jeg/vi os i

Assisi-Kredsen

Samtidig med tilmeldingen anmoder vi om, at du/I betaler kontingent for indeværende år.

Kontingentet indbetales til kredsens bankkonto: reg.nr. 5361 konto 0262776.
Kontingentet er 150 kr for enkeltmedlemmer og 225 kr for par.


Navn (medlem 1)


Navn (evt. medlem 2)


Adresse


Postnummer


By


Land

Vælg hvordan du/I vil modtage NYT fra Assisi-Kredsen


OPLYSNINGER medlem 1


Telefon


E-mailBekræft e-mail

OPLYSNINGER medlem 2


Telefon


E-mail

Evt. meddelelse til Assisi-Kredsen


Kommentar