S o l s a n g e n
oversat af Johannes Jørgensen


Gå til Il Cantico delle Creature (italiensk)

Allerhøjeste, almægtige, gode Herre,
Din er al Ære, Lov og Pris og al Velsignelse,
Dig alene, du Højeste, tilkommer de,
og intet Menneske er værdig at nævne dig!
Lovet være du, Herre, med alle dine Skabninger,
især Herr Broder SoI,
som skaber Dag, og du oplyser os ved ham,
og han er skøn og straalende med stor Glans,
paa dig, du Højeste, er han et Billed!
Lovet være du, Herre, for Søster Maane og Stjærnerne,
paa Himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.
Lovet være du, Herre, for Broder Vind
og for Luften og Skyerne og godt Vejr og al Slags Vejr,
hvorved du opholder alle dine Skabninger.
Lovet være du, Herre, for Søster Vand,
hvilken er saare nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.
Lovet være du, Herre, for Broder Ild,
ved hvem du oplyser Natten,
og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.
Lovet være du, Herre, for vor Søster, Moder Jord,
som opholder os og bærer os
og frembringer alskens Frugter og farvede Blomster og Græs.
Lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor Ydmyghed.
Lovet være du, Herre, for alle dem,
som af Kærlighed til dig tilgiver deres Fjender
og udholder Skrøbelighed og Trængsel;
salige de, der i Fred holder ud til det Sidste,
thi du, Allerhøjeste, vil give dem den evige Krone!
Lovet være du, Herre, for vor Søster den legemlige Død,
som ingen levende kan undfly.
Vé dem, der døer i Dødssynd.
Salige de, som har virket din allerhelligste Vilje,
thi dem kan den anden Død ikke gøre noget Ondt!

Il Cantico delle Creature

Altissimo, onnipotente bon signore,
Tue so le laude, la gloria, el honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ene dignu te mentouare.
Laudato sie, Misignore, cum tucte le tue creature
spetialmente messer lo frate sole,
lo guale iorno et allumini noi per loi
Et ellu e bellu e radiante cum grande splendore
de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si, Misignore, per sora luna e le stelle
in celu lai formato clarite et pretiose et belIe.
Laudalo si, Misignore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno ef onne tempo,
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.
Laudaro si, Misignore, pet sor aqua,
la guale e molto utile et humile et pretiosa et casla.
Laudato si, Misignore, per frate focu,
per loquale enallumini la nocte,
er ello e bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si, Misignore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.
Laudate et benedicete Misignore el rengratiate
et serviateli cum grande humilitate.
Laudato si, Misignore, per quelli ke perdonano per lo iuo amore
et sostengo infirmitate et tribulazione
beati quelli keI sosterrano in pace,
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si, Misignore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po skappare.
Guai acquelli ke morrano ne le peccata mortali.
Beati quelli ke trovara ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda nol farra male.